top of page

Privacy Policy

Wij hebben geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat wij de informatie die besproken wordt binnen de sessies, niet mogen delen met derden tenzij je ons hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent.  Wanneer je je aanmeldt voor onze diensten vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij maken géén gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier of andere digitale patiëntendossiers.

Klachtenregeling

Onze psychologen, therapeuten en coaches zijn gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien je het ergens niet mee eens bent kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt, waarna het besproken kan worden en er kan worden gezocht naar een passende oplossing. Komen wij er vervolgens samen toch niet uit? Dan kan je een klacht indienen bij de beroepsvereniging waar jouw coach of therapeut is aangesloten. Het is voor de psychologen en therapeuten die zijn aangesloten bij de NFG ook mogelijk de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen (vertrouwenspersoon@de-nfg). Meer informatie over het indienen van een klacht over een psycholoog of therapeut die is aangesloten bij de NFG kun je hier terugvinden. https://de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html. Meer informatie over het indienen van een klacht over een coach die is aangesloten bij de NOBCO kunt u hier vinden: https://www.nobco.nl/over-nobco/kwaliteitsborging/klacht-indienen

Algemene voorwaarden en privacybeleid

  • Therapeutisch Centrum de Oase werkt op afspraak dagelijks van 9 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds. Hierop kunnen incidenteel uitzonderingen worden gemaakt.

  • Voor vragen of een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen door te mailen naar therapeutisch@centrumdeoase.nl of het invullen van ons contactformulier. Omschrijf hierbij duidelijk wat uw hulpvraag is en let erop dat u het juiste e-mailadres invult waarop u bereikbaar bent. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op uw bericht.

  • Therapeutisch Centrum de Oase werkt op basis van zelfbetaling. De huidige tarieven en de duur van de consulten zijn te vinden op onze website.

  • U ontvangt eind van elke maand uw factuur per e-mail vanuit het mailadres: facturen@centrumdeoase.nl. Soms komen onze facturen terecht in de map ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’. Mocht u daar gekeken hebben en toch niets ontvangen hebben neemt u dan contact op met ons via facturen@centrumdeoase.nl.

  • Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden op het ING-rekeningnummer IBAN NL02INGB0101398255 t.n.v. Therapeutisch Centrum de Oase. Is het om een bepaalde reden niet mogelijk de factuur op tijd te betalen, laat dit dan graag weten via facturen@centrumdeoase.nl. Als er een openstaande rekening is waarvan de betaaltermijn meer dan 14 dagen is verstreken is het helaas niet mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen tot het volledige openstaande bedrag is voldaan.

  • Bij afzegging binnen 48 uur of geen afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering.

  • Er is geen verwijsbrief nodig en er wordt niet gerapporteerd naar uw huisarts of zorgverzekering. Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over de inhoud van de gesprekken of de behandeling.

  • Wij hebben geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat wij de informatie die besproken wordt binnen de sessies, niet mogen delen met derden tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent.

  • Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij maken géén gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier of andere digitale patiëntendossiers.

bottom of page